Start Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem. Dbamy o najwyższe standardy przetwarzania danych i ich zabezpieczenia, a także dostosowujemy się do obowiązujących wymogów prawnych.

Zapraszamy więc do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Administratorem danych osobowych jest PGN sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie (14-100, przy ul. Hurtowej 6, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.stayer.pl

Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem platformy www.stayer.pl, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy handlowej PGN, w tym dokonywania transakcji. Gwarantujemy użytkownikom spełnienie wszystkich przysługujących im praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia ich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu wykonania zawartej umowy, PGN przetwarza dane osobowe użytkowników platformy do:

·         założenia i zarządzania konta użytkownika, zapewnienia obsługi tego konta i realizowanych transakcji a także rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych;

·         realizacji zawartych umów;

·         umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji;

·         obsługi reklamacji, gdyby taka została złożona;

·         obsługi zgłoszeń kierowanych przez użytkownika;

·         kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

·         Na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązki ciążące na administratorze danych, PGN sp. z o.o. przetwarzane dane osobowe niezbędne dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dodatkowo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PGN sp. z o.o. przetwarza także dane osobowe użytkowników w celach:

·         monitorowanie aktywności użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością na platformie online PGN;

·         prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów bądź towarów osób trzecich;

·         wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

·         zapewnienie obsługi usług płatniczych;

·         zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych PGN oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

·         monitorowanie  aktywności użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

·         obsługa próśb użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

·         organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownik może wziąć udział;

·         windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

·         prowadzenie analiz statystycznych;

·         przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie zgody użytkownika, przetwarzane mogą być dane osobowe w celu:

·         zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

·         udziału użytkownika w organizowanych przez PGN konkursach oraz akcjach promocyjnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. PGN będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika dopóki użytkownik nie wycofa zgody.

Dane osobowe użytkowników platformy www.stayer.pl nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, mogą one być przekazane stronom uczestniczącym w transakcji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe lub wspierają obsługę użytkowników;

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników platformy www.stayer.pl do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres trwania umowy  a także po jej zakończeniu, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

Natomiast w zakresie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;

Użytkownikom przysługuje prawo:

o     dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,

o     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR),

o     do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy oraz dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych i handlowych;

Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie dotyczyło jedynie przedstawienia dodatkowych produktów, którymi mógłby użytkownik być zainteresowany, co nie będzie rodziło żadnych negatywnych dla niego konsekwencji;

 

 
Copyright 2010 Stayer, PGN | Realizacja: zabart.com

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek) w celach statystycznych. Dowiedz się więcej o ich używaniu i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce - zobacz.

Zamknij,

EU Cookie Directive Module Information